Project information

Project information
Kvalitativní výzkumné metody v religionistice

Project Identification
FRVS/881/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Hlavním cílem projektu je inovace dvou metodologických kurzů v studijním programu religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně:"Terénní výzkum současných náboženství" (RLB40) a "Kvalitativní metody religionistického výzkumu" (RLB90). Projekt se zaměří na a)tématické prohloubení obsahové stránky kurzů v návaznosti na nejnovější výsledky bádání v oblasti kvalitativní metodologie sociálních věd a b) modernizaci technologické stránky výuky těchto kurzů (a to především pomocí softwaru pro analýzu kvalitativních dat Atlas/ti, prací s digitálním diktafonem a digitálními daty, přípravy e-learningové podoby kurzů). Zvláštní pozornost bude věnována výběru a pořízení relevantní odborné literatury, jejíž dostupnost je na Filozofické fakultě zatím omezena.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info