Informace o projektu

Informace o projektu
Kvalitativní výzkumné metody v religionistice

Kód projektu
FRVS/881/2006
Období řešení
1/2006 - 12/2006
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Hlavním cílem projektu je inovace dvou metodologických kurzů v studijním programu religionistiky na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně:"Terénní výzkum současných náboženství" (RLB40) a "Kvalitativní metody religionistického výzkumu" (RLB90). Projekt se zaměří na a)tématické prohloubení obsahové stránky kurzů v návaznosti na nejnovější výsledky bádání v oblasti kvalitativní metodologie sociálních věd a b) modernizaci technologické stránky výuky těchto kurzů (a to především pomocí softwaru pro analýzu kvalitativních dat Atlas/ti, prací s digitálním diktafonem a digitálními daty, přípravy e-learningové podoby kurzů). Zvláštní pozornost bude věnována výběru a pořízení relevantní odborné literatury, jejíž dostupnost je na Filozofické fakultě zatím omezena.

Publikace

Počet publikací: 1


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info