Project information

Sledování standardizovaných dat pacientů se vzácným neuromuskulárním onemocněním sdružených v národním registru REaDY

Project Identification
37/13/NAP
Project Period
7/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Biostatistics and Analyses

Sledování pacientů v registrech vzácných neuromuskulárních chorob napomáhá ke koncentraci a standardizaci péče, získávání dat a benchmarkingu a vede z k zlepšení plánování a predikci péče včetně finančních nákladů a potřeb zdravotnických technologií.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info