Project information

Motivační rozvojový program a zvyšování jazykové úrovně MU

Project Identification
ROZV/594/2006
Project Period
2/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office

Vybudování efektivního motivačního systému pro administrativní a servisní zaměstnance založeného na vytvoření systému oceňování výkonnosti a kvality pracovních výkonů a vzájemném propojení systému hodnocení, odměňování a vzdělávání.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info