Project information

Síť partnerských středních škol

Project Identification
ROZV/597/2006
Project Period
2/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Rector's Office
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics

Projekt vychází z Dlouhodobého záměru MU do roku 2010 a je zaměřen na rozvinutí analytických funkcí informačního systému a zahájení přímé spolupráce se středními školami, mířící k podpoře zájmu talentovaných studentů o studium na MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info