Project information

Česká knihovna

Project Identification
0468/2013
Project Period
6/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Moravská zemská knihovna v Brně z pověření Ministerstva kultury ČR vyhlašuje pro rok 2013 projekt na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro profesionální veřejné knihovny a knihovny vysokých škol literárního zaměření evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).