Project information

The Quaternionic Contact Yamabe Problem (The Quaternionic Contact Yamabe Problem)

Project Identification
3SGA5953
Project Period
11/2013 - 10/2016
Investor / Pogramme / Project type
South-Moravian Region
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem předloženého projektu je zejména rozšířit a propojit výzkum v oblastech diferenciální geometrie, teorie twistorů, analýzy PDE a matematické fyziky na MU. Projekt se opírá o zahraničního vědce, Dr. habil. Ivana Mincheva, Ph.D., který je habilitován na Philipps University v Marburgu a jehož zkušenosti a znalosti skvěle doplňují výzkumné aktivity kolem hlavního řešitele projektu, prof. RNDr. Jana Slováka, DrSc. Předmětem výzkumu bude nová sub-Riemannovská verze Yamabe problému a podstatným způsobem bude přitom využívána teorie parabolických geometrií. Předmětem projektu budou i širší souvislosti a využívání metod sub-Riemannovské geometrie v aplikovaných oblastech s důrazem na robotiku, computer imaging a neurovědy.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info