Project information

FIDENTIS – tvorba novej funkcionality a vylepšenie použitých algoritmov (FIDENTIS - nová funkcionalita a algoritmy)

Project Identification
MUNI/33/20/2013
Project Period
12/2013 - 10/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Projekt FIDENTIS sa zaoberá vývojom softvéru pre forenznú identifikáciu ľudských tvári. Vznikol v rámci medziodborovej spolupráce Laboratória interakcie človeka s počítačom FI MU a Ústavom antropológie PřF MU. Vyvíjaná aplikácia poskytuje funkcionalitu pre tvorbu 3D identikitu, vyhľadávanie antropometrických bodov a porovnávanie tvárí. Predkladaný projekt si kladie za cieľ rozšíriť funkcionalitu aplikácie a vylepšiť používané algoritmy.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info