Project information
Rozšíření pro MUSE framework (MUSE)

Project Identification
MUNI/33/19/2013
Project Period
12/2013 - 8/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

MUSE Framework je nástroj pro vytváření tzv. přirozených uživatelských rozhraní (NUIs – Natural User Interfaces) pro velké vizualizační systémy – displejové stěny a dotykové stoly. Framework umožňuje sestavování dotykových vstupních vrstev škálovatelnou metodou skládání dotykových senzorů. Projekt má dva cíle – prvním je implementace modulů, které umožní propojení s existující­mi middleware pro vizualizační klastry SAGE a DisplayCluster; druhým cílem je implementace mo­dulů pro práci s RGB kamerami a jejich využití pro vícekamerové snímání.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info