Project information

Detekce a identifikace původců nozokomiálních nákaz a posouzení jejich klinické významnosti (DIPNNPJKV)

Project Identification
MUNI/A/0924/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt je zaměřen na multirezistentní nozokomiální patogeny (entrobakterie a pseudomonády produkující širokospektré betalaktamázy a krbapenemázy, patogenní kvasinky, methicilin rezistentní Staphylococcus aureus aj.) i méně obvyklé původce těchto infekcí (C. dubliniensis, C. ortopsilosis, C. metapsilosis, C. fabianii aj.). Tyto mikroorganizmy představují značné riziko pro imunokompromitované pacienty. Schopnost tvořit biofilm, rezistence k antimikrobiálním látkám a další faktory virulence ovlivňují patogenezi onemocnění a antimikrobiální terapii. Projekt řeší komplexně problematiku nozokomiálních infekcí, způsobených těmito mikroorganizmy, s důrazem na optimalizaci diagnostických schémat i návrh nových identifikačních a typizačních metod, a to včetně molekulárně-biologických postupů a metod založených na kapilární elektroforéze a Ramanově spektrometrii. Rychlá a spolehlivá identifikace těchto mikroorganizmů a sledování jejich klonality, stejně jako průkaz přítomnosti faktorů virulence, jsou klíčové pro zavedení účinných preventivních opatření i pro volbu vhodných terapeutických postupů. V rámci projektu bude na základě analýzy dostatečného souboru klinických izolátůtaké sledována epidemiologie a klinický význam těchto mikroorganizmů. Součástí projektu je také ověření možnosti kontroly některých terapeutických přístupů, zejm. využití fágové terapie a probiotik.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info