Project information
Studium kardiovaskulárních regulací ve zdraví i nemoci (SKAREZNEM)

Project Identification
MUNI/A/0957/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt spadá do působnosti oborové rady Fyziologie a patologické fyziologie. Cílem předloženého projektu je studium některých aspektů kardiovaskulárních onemocnění na experimentální bázi. Jedná se o propojení experimentálních výzkumných aktivit Fyziologického ústavu LF MU s řešením klinické problematiky.
Na projektu bude participovat šest studentů doktorského studia Fyziologického ústavu a dvanáct studentů magisterského studia Všeobecného lékařství. Fyziologický ústav se danou problematikou zabývá již řadu let a využívá různé metodické přístupy od celulární úrovně až po klinicky orientované postupy. Navrhovaný projekt představuje pokračování čtyř projektů specifického výzkumu řešených v letech 2010-2013.

Publications

Total number of publications: 32


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info