Project information

Příprava a implementace ošetřovatelského doporučeného postupu v péči o nemocné s nehojící se ránou – objektivizující diagnostika v zařízeních sociální péče (KDP-ODSZ)

Project Identification
MUNI/A/0948/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt navazuje na projektové aktivity probíhajícího v roce 2013 se zaměřením na tvorbu a implementaci ošetřovatelského doporučeného postupu v péči o osoby s nehojící se ránou. V roce 2014 budou projektové aktivity ve srovnání s předchozím rokem zaměřeny na zařízení a instituce poskytující dlouhodobou péči (zařízení sociální péče a sociálních služeb). Projekt je zaměřen na tvorbu klinického doporučeného postupu pro objektivizující hodnocení nemocného s nehojící se ránou s využitím WHC, WIC a WEC. Projektové aktivity ve svém důsledku povedou ke zvýšení kvality a zlepšení péče o osoby s nehojící se ránou (non healing, hard to heal wound) různé etiologie v podmínkách klinické ošetřovatelské praxe v zařízeních zaměřených na sociální péči (Domovy pro seniory) a primární péči. Přispěje ke zlepšení kvality péče s ohledem na jednoznačné a validizované objektivizující hodnocení nemocných s nehojící se ránou v celé ČR. Cíle projektu jsou zaměřeny na ošetřovatelskou péči a zejména podporu kompetencí všeobecných sester ve wound managementu. Projektové aktivity navazují na provedené zmapování současného stavu dokumentace péče o osoby s nehojící se ránou na celonárodní úrovni v lůžkových zařízeních (celkem187 nemocnice) a následně na přípravu doporučeného postupu v tištěné podobě distribuovaného na partnerská pracoviště. Poslední fáze projektu bude zahrnovat ověření připravených podkladů objektivizovatelných hodnotících technik v klinické ošetřovatelské praxi. Jedná se tedy o intervenční projekt. Výstupem (elektronická verze na CD), e-learningový kurz, návrh klinických doporučených algoritmů péče o osoby s nehojící se ránou. Projektové aktivity navazují na odbornou činnost navrhovatelky projektu, která je členkou výboru České společnosti pro léčbu ran a pracuje v přípravné skupině pro KDP v péči o osoby s nehojící se ránou pod záštitou Národního referenčního centra (NRC). Základem e-kurzu je publikace autorky Pokorné – Úvod do wound managementu.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info