Project information

Studium konektivity mozkových sítí u pacientů s počínající Alzheimerovou nemocí a mírným kognitivním deficitem pomocí funkční magnetické rezonance

Project Identification
MUNI/A/0975/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Funkční magnetická rezonance (fMRI) je neinvazivní zobrazovací metoda pomocí které můžeme sledovat aktivitu mozku za stavu klidu i v průběhu provádění specifického úkolu, stejně tak jako funkční propojenost jednotlivých oblastí lidského mozku za různých studijních podmínek. Integrita mozkových sítí bývá narušena u různých neurodegenerativních onemocnění včetně Alzheimerovy nemoci a tyto změny můžeme pomocí fMRI detekovat. Cílem našeho projektu je zmapovat změny v konektivitě mozkových sítí u pacientů v počátečním období Alzheimerovy nemoci a ve stadiu mírného kognitivního deficitu před rozvojem demence s použitím různých statistických přístupů. Výsledky mohou pomoci v časné diagnostice těchto onemocnění a přispět k objasnění patofyziologických mechanismů kognitivních poruch.
Klíčová slova: funkční magnetická rezonance, fMRI, Alzheimerova nemoc, mírný kognitivní deficit, funkční konektivita, mozkové sítě

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info