Project information

Diagnostika akutní myokarditidy mimikující akutní infarkt myokardu s ST elevacemi

Project Identification
MUNI/A/1012/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Akutní myokarditida mimikující akutní infarkt s ST elevacemi je relativně častým onemocněním přivádějícím mladé pacienty do nemocnice pro bolesti na hrudi. K diagnostice je někdy nezbytné provést invazivní vyšetření – selektivní koronarografii (SKG). Dosud je známo velmi málo o možnostech diagnostiky pomocí biomarkerů. Je možné, že kombinací EKG nálezů, echokardiografického vyšetření, markerů myokardiální nekrózy a zánětu se podaří vyspecifikovat pacienty, u kterých nebude nutné provádět invazivní vyšetření pomocí SKG. Ze vzorku plazmy/séra odebrané při přijetí budou analyzovány biomarkery (v plánu troponin, pentraxin-3, CRP, quescin-6, NGAL, FABP a další) ve spolupráci s Ústavem patologické fyziologie LF MU a Oddělení klinické biochemie FN Brno. U části pacientů bude diagnóza akutní myokarditidy potvrzena pomocí NMR srdce. Pacienti budou sledování s cílem popsat jejich střednědobou prognózu.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info