Project information
Prevence syndromů stáří III (PRESYST III)

Project Identification
MUNI/A/0945/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

V předchozích letech byla věnována pozornost velkým geriatrickým syndromům jako zásadnímu limitujícímu faktoru pro zachování soběstačnosti seniorů. Senioři se po překonání určitých typů zdravotních komplikací dožijí životního údobí, kdy se začínají kumulovat choroby, narůstá počet užívaných medikamentů, kompenzační mechanismy slábnou. Důsledkem je postupný vznik stařecké křehkosti s častými dekompenzacemi zdravotního stavu a postupnou ztrátou soběstačnosti. Cílem projektu je definovat závažnost jednotlivých předpokládaných rizikových faktorů ztráty soběstačnosti a sestavit profylaktická opatření pro její zachování. Další řešenou oblastí projektu jsou možnosti primární prevence těchto syndromů, tedy ovlivnění výskytu metabolického syndromu, osteoporózy a sarkopenie, demencí a depresí v populaci maldších věkových skupin, přičemž doba pro primární prevenci některých těchto syndromů začíná již ve druhém životním deceniu

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info