Project information

THALAssaemia MOdular Stratification System for personalized therapy of beta-thalassemia (THALAMOSS)

Investor logo
Project Identification
7E13011
Project Period
1/2013 - 10/2016
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Institute of Computer Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Informatics

THALAMOSS si klade za cíl zajistit podrobné informace o vztahu genotypu a fenotypu u β-thalassaemie za hranicí efektů primárních mutací a velkých modifikátorů závažnosti nemoci. THALAMOSS jako první sesbírá a zanalyzuje dohromady data ze čtyř mezinárodních lékařských center ohledně charakteristik pacientů a souvisejících molekulárních dat, možné reakce na léčbu a kritické aspekty léčebných režimů. Korelace současných léčebných postupů, zahrnující transfúze krve, splenectomii a chelační terapii s dalšími studovanými parametry a s medicínskými indikátory kvality života pacientů povede k budoucím předpovědím optimální léčby a postupu nemoci specificky pro každého pacienta. Masarykova univerzita se na projektu bude podílet ve dvou oblastech: (1) vývoj nástrojů pro správu dat a jejich zpracování, (2) zpracování genomových dat a bioinformatické analýzy.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info