Project information

Vliv fyziologických procesů na reliabilitu a časovou proměnlivost konektivity v lidském mozku měřené pomocí fMRI

Investor logo
Project Identification
GA14-33143S
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Studium konektivity lidského mozku je oblast ve které dochází k rychlému rozvoji metod. Avšak výsledky těchto metod jsou silně ovlivněny
sožkami signálu, které nemají neurální původ, zejména fyziologickými procesy jako je srdeční činnost a dýchání. Cílem projektu je studium
projevů fyziologických procesů ve vztahu k ovlivnění výsledků konektivity. V projektu se zabýváme fyziologickými procesy ze dvou pohledů - jako šumovou složkou a jako příčinou časové fluktuace konektivity.

Publications

Total number of publications: 17


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info