Project information

Project information
Komplexní studium fázových diagramů pokročilých kovových materiálů, kombinující ab initio a semiempirické modelování s experimentálními postupy

Investor logo
Project Identification
GA14-15576S
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Materials Physics of the ASCR, v. v. i.

Projekt využívá kombinovaný přístup k modelování fázových diagramů komplexních soustav důležitých pro vývoj pokročilých kovových
materiálů. Moderní teoretické postupy (semiempirická metoda CALPHAD a ab-initio metody) budou doplněny experimenty. Teoretické metody
budeme dále rozvíjet v rámci základního výzkumu, ale také se budeme zabývat jejich využitím pro efektivní vývoj nových materiálů. Zaměříme
se na studium vybraných intermetalických fází (γ-brass, Lavesova fáze, σ či Z fáze), jejichž přítomnost významně ovlivňuje vlastnosti
materiálů. Vytvoříme pro ně vhodný termodynamický model, který bude v plném rozsahu využitelný při modelování všech soustav, kde se tyto
fáze mohou vyskytovat. Dosažené výsledky umožní systematický popis stability fází a zvýší spolehlivost predikce jejich chování v komplexních soustavách, což by bylo za použití pouze jedné z výše uvedených metod nemožné. Modely fází budou dále využity pro
zdokonalení existujících termodynamických databází používaných pro výpočty fázových diagramů a termodynamických vlastností
komplexních soustav.

Publications

Total number of publications: 41


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info