Informace o projektu

Komplexní studium fázových diagramů pokročilých kovových materiálů, kombinující ab initio a semiempirické modelování s experimentálními postupy

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA14-15576S
Období řešení
1/2014 - 12/2016
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Středoevropský technologický institut
Spolupracující organizace
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Projekt využívá kombinovaný přístup k modelování fázových diagramů komplexních soustav důležitých pro vývoj pokročilých kovových
materiálů. Moderní teoretické postupy (semiempirická metoda CALPHAD a ab-initio metody) budou doplněny experimenty. Teoretické metody
budeme dále rozvíjet v rámci základního výzkumu, ale také se budeme zabývat jejich využitím pro efektivní vývoj nových materiálů. Zaměříme
se na studium vybraných intermetalických fází (γ-brass, Lavesova fáze, σ či Z fáze), jejichž přítomnost významně ovlivňuje vlastnosti
materiálů. Vytvoříme pro ně vhodný termodynamický model, který bude v plném rozsahu využitelný při modelování všech soustav, kde se tyto
fáze mohou vyskytovat. Dosažené výsledky umožní systematický popis stability fází a zvýší spolehlivost predikce jejich chování v komplexních soustavách, což by bylo za použití pouze jedné z výše uvedených metod nemožné. Modely fází budou dále využity pro
zdokonalení existujících termodynamických databází používaných pro výpočty fázových diagramů a termodynamických vlastností
komplexních soustav.

Publikace

Počet publikací: 42


Předchozí 1 2 3 4 5 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info