Project information

Project information
Denzita exprese antigenu 20 a CD 52 na populaci nádorových buněk u pacientů s nádory typu lymfoproliferací ve vztahu k léčbě monoklonálními protilátkami

Project Identification
NR9023
Project Period
1/2006 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
University Hospital Brno-Bohunice

Monokloonální protilátky se významně podílejí na léčbě řady nádorů. V hematoonkologii mají nejširší uplatnění protilátky rituximab (anti-CD20) a alemtuzumab (anti-CD52) v léčbě non-hodgkinských lymfomů a chronikcých lymfoidních leukémií.
Cílem projektu je stanovit kvantitativně expresi antigenů CD20 a CD52 v jednotkách MESF na nádorových buňkách lymfomů a leukémií pomocí kvantitativní multiparametrické flow cytometrie.
Exprese antigenů CD20 a CD52 na nádorech bude srovnána s expresí na fyzilogických lymfocytech. U pacientů léčených protilátkou bude sledována odpověď na léčbu, minimální reziduální nemoc a densita exprese antigenů po ukončené léčbě.
Výsledky projektu budou mít význam pro správné stanovení indikací léčby u dané diagnózy, optimalizaci dávkovacích schémat a účinnosti léčby a indikaci retreatmentu monoklonálními protilátkami anti-CD20 a anti-CD52 v případě relapsu nemoci.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info