Informace o projektu

Denzita exprese antigenu 20 a CD 52 na populaci nádorových buněk u pacientů s nádory typu lymfoproliferací ve vztahu k léčbě monoklonálními protilátkami

Kód projektu
NR9023
Období řešení
1/2006 - 12/2008
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta
Klíčová slova
leukemie, non-hodgkinský lymfom, CD20, CD52,monoclonal antibodies, density of antigen, rituximab, alemtuzumab
Spolupracující organizace
Fakultní nemocnice Brno

Monokloonální protilátky se významně podílejí na léčbě řady nádorů. V hematoonkologii mají nejširší uplatnění protilátky rituximab (anti-CD20) a alemtuzumab (anti-CD52) v léčbě non-hodgkinských lymfomů a chronikcých lymfoidních leukémií.
Cílem projektu je stanovit kvantitativně expresi antigenů CD20 a CD52 v jednotkách MESF na nádorových buňkách lymfomů a leukémií pomocí kvantitativní multiparametrické flow cytometrie.
Exprese antigenů CD20 a CD52 na nádorech bude srovnána s expresí na fyzilogických lymfocytech. U pacientů léčených protilátkou bude sledována odpověď na léčbu, minimální reziduální nemoc a densita exprese antigenů po ukončené léčbě.
Výsledky projektu budou mít význam pro správné stanovení indikací léčby u dané diagnózy, optimalizaci dávkovacích schémat a účinnosti léčby a indikaci retreatmentu monoklonálními protilátkami anti-CD20 a anti-CD52 v případě relapsu nemoci.

Publikace

Počet publikací: 6


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info