Project information

Vývoj metod a instrumentace pro analýzu biologicky významných látek 2014 (MIAB)

Project Identification
MUNI/A/0972/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Při vývoji nových metod a instrumentace pro analýzu organických sloučenin a bioanalýzu se budeme opírat o spektroskopické, separační a elektrochemické techniky. Vhodnou kombinací těchto technik lze dosáhnout vysoké selektivity při zachování meze detekce a doby analýzy.

Publications

Total number of publications: 26


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info