Project information
Vstříc k jednotné škále metalicity pro otevřené hvězdokupy

Investor logo
Project Identification
GP14-26115P
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Otevřené hvězdokupy jsou nejen základním prostředkem studia různých stránek hvězdného vývoje, ale také studia struktury naší Galaxie. Vzhledem k tomu, že jsou složeny z množství hvězd stejného věku, chemického složení a vzdálenosti od Slunce, mohou být jejich parametry poměrně přesně určeny statistickými metodami srovnáním s modely hvězdného vývoje. Stále ale ještě platí, že jedna z nejdůležitějších charakteristik otevřených hvězdokup, jejich chemické složení, je velmi nepřesně určena. Proto budeme systematicky studovat otevřené hvězdokupy pomocí automatických metod s využitím fotometrických dat a pomocí nové metody určování chemického složení. Pomocí homogenně získaných parametrů otevřených hvězdokup budou podrobně studována další závažná témata, například gradient chemického složení v Galaxii, souvislost chemického složení s věkem nebo nerovnoměrnost chemického složení hvězdokup.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info