Project information

Parametrizované algoritmy a kernelizace v kontextu diskrétní matematiky a logiky

Investor logo
Project Identification
GA14-03501S
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Jeden z možných přístupů ke zdolání zdánlivě nepřekonatelné překážky NP-těžkosti algoritmických problémů nám podává teorie
parametrizované složitosti: Vstup těžkého problému je opatřen doplňkovým parametrem - libovolným číslem k, jehož jakákoliv počitatelná
funkce omezuje výpočetní složitost našeho problému. Snahou je volit parametr k tak, aby jeho hodnota byla na zajímavých vstupech nízká,
což následně umožňuje efektivní řešení problémů na takto charakterizovaných vstupech. V projektu budou hledány a studovány vhodné
strukturální a geometrické parametry pro třídy kombinatorických objektů (grafů) a nové poznatky budou využity v návrhu lepších
parametrizovaných algoritmů a obecných logikou popsaných tzv. algoritmických metavět. Mimo jiné bude pokračovat nedávno velmi úspěšné
nalézání dolních mezí parametrizované řešitelnosti problémů. Mezi novými směry výzkumu v navržené oblasti jsou především zmíněny
oblasti metavět pro kernelizaci (efektivní parametrické předzpracování) problémů a využití geometrických parametrů (vycházejících například
z reprezentace vstupního grafu).

Publications

Total number of publications: 15


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info