Project information
5th International PhD Conference "New Economic Chalenges"

Project Identification
MUNI/B/0851/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Jedná se o 5. ročník mezinárodní doktorské konference, jejímž cílem je poskytnout studentům doktorských studijních programů a mladým vědeckým pracovníkům - postdoktorandům možnost: (1.) prezentace výsledků jejich výzkumné práce a vědecké diskuse k danému tematu, (2.) získání zpětné vazby od účastníků a moderátorů konference, (2.) navázání vědecko-výzkumných kontaktů a vzájemné výměny zkušeností. Konference bude zaměřena na 4 základní tematické oblasti: 1. Economic Theory and Policy 2. Public Administration and Regional Development 3. Business and Economic Management 4. Finance, Accounting and Taxes.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info