Project information

Běžné druhy sinic jako producenti teratogenních retinoidních látek

Investor logo
Project Identification
GP14-29370P
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Rozvoj vodního květu sinic se stává problémem životního prostředí i zdraví lidí. Sinice produkují velké množství biologicky aktivních metabolitů, mnohé z nich však nejsou detailně toxikologicky pospány. Existují indicie, že sinice mohou produkovat retinoidní látky přímo do prostředí a může tak dojít k teratogenním efektům. Hlavním cílem projektu je zjištění retinoidní aktivity u sinicových metabolitů environmentálně relevantních druhů sinic s teratogenním potenciálem. Dále charakteristika teratogenního potenciálu a retinoidní aktivity metabolitů produkovaných přímo do vodních ekosystémů extracelulárně a určení cyanobakteriálních druhů s největším retinoidním potenciálem a charakterizování efektů na embryonálním vývojovém testu s rybami a obojživelníky.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info