Project information

Analýza chování ekonomiky a hospodářské politiky v období recese: DSGE modely malých otevřených ekonomik s finančními frikcemi a frikcemi trhu práce (DSGE modely otevřených ekonomik v období recese)

Project Identification
MUNI/A/0808/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Projekt pokračuje v zadání projektu MUNI/A/0780/2011 z roku 2012 (plánovaného původně na tři roky), které pro rok 2014 na jedné straně dále rozšiřuje o nové aspekty v souladu s aktuálními trendy DSGE modelování u nás a ve světě, na druhé straně ale aktivity zaciluje mnohem úžeji na problematiku makroekonomických modelů s trhem práce a finančním sektorem, analýzu prognostických schopností těchto modelů a roli a účinnost monetární politiky. Projekt je zaměřen na modelování malých otevřených ekonomik (SOE) v období recese s využitím rámce teoretického konceptu reprezentovaného "novou makroekonomií otevřené ekonomiky" (NOEM) a teorie dynamických systémů s racionálním očekáváním a s využitím pokročilých metod bayesovského odhadu. Realizace projektu je orientovaná na vysvětlení strukturálních změn a dramatických změn chování malých otevřených ekonomik v období hospodářské recese, na hodnocení stabilizační role monetární politiky a na prognózu dalšího vývoje zkoumaných ekonomik, zejména na hledání podmínek pro znovuzískání dlouhodobé stability. Řešené problémy budou kvantitativně evidovány zejména pomocí nových, konceptuálně rozšířených DSGE modelů malé otevřené ekonomiky (SOE DSGE). Bude se jednat hlavně o SOE DSGE model ekonomiky začleněné do Evropské měnové unie, DSGE model s frikcemi trhu práce a SOE DSGE modely s finančními frikcemi představovanými vhodnými typy akcelerátorů. Modely otevřených ekonomik (uchopené i pro srovnání pomocí moderních ekonometrických nástrojů) budou identifikovány na reálných datech ekonomik zemí V4 a „ekonomiky“ Evropské měnové unie.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info