Project information

Nutriční software pro rychlé hodnocení - intervence ke zdravé výživě současnými informačními technologiemi

Project Identification
9551
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je vytvoření software ke snadnému a rychlému hodnocení výživy a pohybové aktivity a jeho praktické využití pro intervenci. Program bude moci být využíván laickou veřejností, ale bde vhodný i pro orientační vyšetření odborníky (praktickými lékaři, v poradnách zdraví apod.) a bude nabídnut pro volné použití (freeware).
V rámci praktické aplikace je cílem zlepošení výživy u vzorku brněnské populace (min. 500 osob), jimž bude program s podrobným návodem a doporučeními pro zdravou výživu distribuován.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info