Project information

Stanovení mikrometastáz v sentinelové uzlině detekované peroperačně při resekci plic pro nemalobuněčný plicní karcinom v časném stadiu onemocnění

Project Identification
NR8391
Project Period
1/2005 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Předmětem práce je nalezení sentinelové uzliny při operaci pro nemalobuněčný plicní karcinom metodou barvení lymfatik patentní modří na základě upravené metodiky dle naší grantové studie IGA ND 6161 z let 2000-2002.
Sentinelová uzlina bude speciálně prokrájena a bude zkoumána na přítomnost mikrometastáz za pomoci imunohistochemických metod.
Bude zkoumána výtěžnost a kvalita námi modifikované techniky detekce sentinelové uzliny standardními statistickými metodami a bude zkoumána četnost záchytu mikrometastáz v sentinelové uzlině.
Bude dlouhodobě sledován a hodnocen vliv nalezených makro či mikrometastáz na prognózu nemoci.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info