Project information

SSME na FI MU

Project Identification
3XEFST
Project Period
9/2013 - 8/2019
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

V souladu s prioritami dlouhodobého záměru MU na období let 2011-2015 a strategií v oblasti internacionalizace se univerzita zaměřuje na rozvoj a rozšíření nabídky cizojazyčných, zejména anglických, studijních programů. Přijetím tohoto projektu do dotačního programu a podpořením zahraničních studentů z rozvojových zemí se navýší počet zahrničních studentů studujících v anglicky vyučovaném oboru SSME na FI MU.