Project information

Publikace vědeckých monografií II (PVM)

Project Identification
MUNI/A/0800/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je informační, organizační a věcná podpora tvorby a tisku vědeckých publikací - monografií, příp. speciálních časopiseckých čísel - vytvořených v rámci vědecké činnosti (dominantně v rámci projektů specifického výzkumu či v rámci plnění diplomových či disertačních úkolů). Projekt zahrnuje ve spolupráci se studenty doktorského a magisterského studia zejména a) vytvoření informačního rámce pro řešitele jiných vědeckých projektů specifického výzkumu o možnostech financování, b) vytvoření informačního rámce pro studenty doktorského i magisterského studia a učitele o možnostech podpory v publikační činnosti - v oblasti monografiií a časopisů, c) zajištění organizačního rámce pro schvalování publikací (autorské smlouvy, recenze, výběrové řízení, kontrola aplikací "vejce jako vejci", vědecká rešerše), d) pokračování ve speciální řadě publikací, e) sběr rukopisů a jejich kontrola a technické zpracování, f) zajištění recenzí a doprovodných redaktorských prací, g) zajištění tisku publikace, h) propagace vydané vědecké publikace (monografie či časopisu) a její eventuální umístění na vědecký web fakulty, v repozitáři a v RIVu (s respektem k autorským právům týkajících se příslušného publikačního výstupu).

Publications

Total number of publications: 24


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info