Project information

Project information
Konference COFOLA 2014 (COFOLA 2014)

Project Identification
MUNI/B/0866/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Hlavním posláním konference COFOLA je podpora mladých vědeckých pracovníků a vědecké práce v oblasti právní vědy. Právnická fakulta se tradičně snaží umožnit doktorandům a mladým vědcům prezentovat výsledky jejich vědecké činnosti na veřejnosti, ovšem v přívětivém prostředí „doktorandské“ konference. Tuto možnost však nevyužívají pouze studenti doktorského studia či mladí akademičtí pracovníci, ale také studenti magisterští, kteří se tak zapojují do vědecké činnosti ještě před případným zahájeném studia v doktorských studijních programech, a mimo jiné také zvyšují svoji šanci na přijetí do doktorského studia.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info