Project information

Project information
Nový pohled na magnetické hvězdy (MAGSTARS)

Project Identification
7AMB14AT015
Project Period
1/2014 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Naším cílem je nový pohled na magneticky chemické pekuniární hvězdy (mCP) horní části hlavní posloupnosti. Tato skupina hvězd je excelentní astrofyzikální laboratoří pro testování procesů jako jsou difuse, akrece a ztráta hmoty. Nalezení proměnnosti mCP hvězd je vysvětlováno pomocí modelu šikmého rotátoru, podle kterého perioda pozorovaných změn ve světle, spektru a magnetickém poli je korelována s rotační periodou. Přesné poznatky o změně periody proměnnosti mCP hvězd je základní krok v pochopení jejich komplexního chování, zejména pokud se zaměříme na fázové relace mezi magnetickými, spektrálními a světelnými změnami. Bylo navrženo, že CP hvězdy podstupují během svého života na hlavní posloupnosti magnetické brzdění prostřednictvím akrece hmoty a nebo její ztrátou. Do současnosti však není k dispozici průkazný argument. Určení period proměnných CP hvězd v různých uskupeních z fotometrie v kombinaci se známým věkem těchto uskupení může vést k získání informace o vývoji rotační periody v čase a účincích magnetického brzdění. Kromě toho chceme použít metody Dopplerovského zobrazování, která se stala velmi užitečnou při získávání informací o nehomogenitách na povrchu rotující hvězdy, které mohou být způsobené různými abundancemi prvků a nebo strukturou magnetického pole. Technika Dopplerovského zobrazení využívá informace obsažené v časové řadě spekter, ze které je pak možné získat rozložení jednolivých prvků na povrchu hvězdy. K tomuto účelu využijeme i unikátní sadu spekter, která jsme získali během dvou pozorovacích misí na přístroji FEROS v letech 2011 a 2012.

Publications

Total number of publications: 22


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info