Project information

Interpretační činnost SD EU k problematice uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a k problematice kolizní (Nařízení Brusel I, Řím I a Řím II) (SDEU)

Project Identification
MUNI/A/0964/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Navrhovaný projekt je podáván v rámci vyhlášené priority týkající se společných výzkumných projektů školitelů a studentů doktorského studia zaměřené na aktivní zapojení do výzkumné činnosti fakulty doprovázené veřejnou publikací výsledků uznatelných dle RIV. Cílem projektu jsou:

  • analýza rozhodovací činnosti SD EU v případě rozhodování o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a o určování práva;
  • vyhodnocení výsledků;
  • publikace výsledků v podobě monografie.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info