Project information
Spazmy cév mikrochirurgicky přenášených laloků a možnosti jejich ovlivnění

Project Identification
NR8368
Project Period
1/2005 - 12/2009
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Vytvoření experimentálního modelu ke studiu vazospazmů laloku s definovanou cévní stopkou. Porovnání mechanických vlivů způsobujících vazospazmy.
Srovnání účinku vazoaktivních substancí a mikrochirurgických metod na uvolnění vazospazmu v experimentu na laboratorním potkanovi.
Ověření účinku vybraného spazmnolytika a chirurgické metody v experimentu na praseti.
Použití spazmolytika a/nebo chirurgické metody v klinické praxi k léčbě mikrochirurgických komplikací při přenosech volných tkáňových celků a hodnocení účinnosti.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info