Project information

Otevřené procesy v granitoidech z pohledu zonality minerálů a horninových textur

Investor logo
Project Identification
GA14-13600S
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Geology of the ASCR, v. v. i.

Cílem projektu je identifikace otevřených systémů v reálných horninách a rekonstrukce p-T-x stavu magmatu před, během, a po otevření
systému. Na vzorcích z vybraných granitoidních a ryolitových systémů, které prošly stádiem otevření a nerovnováhy, budou studovány textury
hornin a detailně zonální stavba minerálů. Studovány budou systémy které prošly intenzivním míšením magmat (minglingem a mixingem),
subvulkanickými a vulkanickými procesy.
Hlavním metodickým přínosem projektu je kombinace nejmodernějších zobrazovacích metod (BSE a barevná CL), plošných analytických
metod ("mapování" pomocí EMPA a LA-ICP-MS) a lokální mikroanalýzy (EMPA, LA-ICP-MS). Dále budou použity metody klasické petrologie
a mineralogie (studium rovnovážných vers. nerovnovážných textur) a metody geochronologické mikroanalýzy (U/Pb pomocí LA-ICP-MS). Pro
každý magmatický systém bude sestaven genetický model.

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info