Project information
Výzkum analogií historických aspektů a současných inovativních tendencí v edukaci a v umění (Trasy)

Project Identification
MUNI/A/0928/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Katedra výtvarné výchovy PdF MU dlouhodobě spolupracuje v rámci edukačních programů s galeriemi, výstavními síněmi a muzejními institucemi města Brna. V prostorách těchto institucí byla už od 90. let prezentována celá řada uměleckých a umělecko-pedagogických projektů iniciovaných z řad pedagogů a studentů. Výzkumný tým pedagogů a studentů DSP připravuje kvalitativní výzkum paralel mezi historií experimentální výtvarné pedagogiky Trasy, který je zaměřen na zdokumentování experimentů realizovaných studenty, pedagogy i umělci a teoretiky MU a dále na zpřítomnění těchto experimentů inovačními umělecko-pedagogickými realizacemi studentů v roce 2014 (hlavní téma návaznost historie a současnosti, výtvarné umění v kontextu veřejného prostoru, antropologie a galerijní a muzejní edukace, osobnosti výtvarné pedagogiky).

Publications

Total number of publications: 47


Previous 1 2 3 4 5 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info