Project information

Posilování kompetencí studentů s cílem posílení adaptability praktických dovedností při intervenci u osob s tělesným postižením

Project Identification
MUNI/FR/0039/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Záměrem projektu je posílení adaptability praktických dovedností studentů. Projekt propojuje tři oblasti studijních opor u studentů oboru speciální pedagogika se zaměřením na problematiku praktické intervence u osob s tělesným postižením (stimulace ve snoezelenu; rehabilitace - podpora rozvoje motorických dovedností; reedukace - bazální stimulace).Náplní výzkumu je na základě praktického ověření inovace sylabů u konkrétních předmětů. K ověřování praktických opor budou přizváni odborníci z praxe.