Project information

Schriftliche Kommunikation in der deutschen Rechtssprache (Schreibkurs)

Project Identification
MUNI/FR/0198/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Language Centre

Předmětem žádosti je návrh nového předmětu „Schriftliche Kommunikation in der deutschen Rechtssprache“, který bude vyučován v německém jazyce na PrF MU. Kurz je určen pro studenty, kteří ovládají německý jazyk minimálně na úrovni B1+ a chtějí se zdokonalovat v písemném projevu se zaměřením na ty oblasti písemné komunikace, které jsou vyžadovány v advokátních kancelářích a při korespondenci s úřady. Kurz bude zakončen písemným kolokviem.