Project information

Literární teorie dnes: Inovace předmětů z teorie literatury s ohledem na aktuální stav oboru a vzdělávání studentů pedagogické fakulty

Project Identification
MUNI/FR/0064/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je nezbytná inovace předmětů Kapitoly z literární teorie 1 a Kapitoly z literární teorie 2 a prohloubení jejich návaznosti na ostatní literárněteoretické předměty, jež připravují bohemisty na PdF MU. V inovované podobě budou tyto předměty lépe reflektovat aktuální stav vědeckého oboru, poskytnou studentům znalosti z literární teorie a současně budou rozvíjet jejich stylistické, komunikační a analytické dovednosti s ohledem na tvorbu odborných textů různých žánrů a metodologií.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info