Project information

Posilování tvůrčího přístupu studentů na úrovni praktické výuky předmětu F5151

Project Identification
MUNI/FR/0211/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Náplní předkládaného projektu je inovace studijního programu Fyzika
postupným zaváděním povinného předmětu F5151, Fyzikální praktikum 4.
Plánovaným specifikem tohoto předmětu praktické složky výuky je týmová
práce studentů při plnění úloh projektového typu dle vlastní volby a potřeba tvůrčího přístupu při samostaném návrhu provedení měření. Obsahem
projektu je rozšíření základny dostupných úloh, laboratorní dovybavení
úloh stávajících a příprava studijních materiálů pro studenty.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info