Project information

Lingvistická analýza mluveného jazyka v médiích

Project Identification
MUNI/FR/0131/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt směřuje k vytvoření nového jazykovědného kurzu se zaměřením na analýzu mluveného jazyka médií. Kurz studentům poskytne teoretické zázemí v oblasti analýzy diskurzu, konverzační analýzy a interakční pragmatiky a umožní jim své poznatky aplikovat při praktické analýze autentických mediálních komunikátů se zvláštním zaměřením na dialogické struktury vzájemné interakce. Kurz bude vycházet z textů v anglickém jazyce a v tomto jazyce bude také vyučován.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info