Project information

Finance územní samosprávy (FÚS)

Project Identification
MUNI/FR/0250/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Podstatou navrhovaného projektu je především posílení praktických aspektů výuky právní úpravy finančních a majetkových vztahů územních samosprávných celků a to zejména za pomocí zapojení odborníků z praxe se zaměřením na financování obcí a krajů v ČR. S využitím zejména metody komparace pak provést analýzu stěžejních trendů v rámci Evropské unie s akcentem na realizaci Evropské charty místní správy. Řešitel projektu je přesvědčen, že je nutné a žádoucí v této oblasti řešit praktické otázky.