Project information

Project information
Inovace předmětu MVV7916K Katastr nemovitostí (IPKN)

Project Identification
MUNI/FR/0185/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je po rekodifikaci soukromého práva inovovat předmět MVV7916K Katastr nemovitostí, a to i významným posílením spolupráce se subjekty z aplikační praxe (z katastrální správy, justice, notářství). Důraz bude kladen na prohloubení znalostí získaných studenty v předmětech občanské právo, pozemkové právo a správní právo. Student si osvojí také interní předpisy ČÚZK, seznámí se s judikaturou týkající se katastru nemovitostí a bude ji schopen využívat ve své ústní i písemné argumentaci.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info