Informace o projektu

Inovace předmětu MVV7916K Katastr nemovitostí (IPKN)

Kód projektu
MUNI/FR/0185/2014
Období řešení
3/2014 - 12/2014
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je po rekodifikaci soukromého práva inovovat předmět MVV7916K Katastr nemovitostí, a to i významným posílením spolupráce se subjekty z aplikační praxe (z katastrální správy, justice, notářství). Důraz bude kladen na prohloubení znalostí získaných studenty v předmětech občanské právo, pozemkové právo a správní právo. Student si osvojí také interní předpisy ČÚZK, seznámí se s judikaturou týkající se katastru nemovitostí a bude ji schopen využívat ve své ústní i písemné argumentaci.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info