Project information

Inovace jazykového adaptivního testu (ADAPT)

Project Identification
MUNI/FR/0300/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Language Centre
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education

Cílem projektu je inovace jazykového adaptivního testu tak, aby odpovídal současnému stavu vývoje v oblasti ICT. V současné době ho absolvuje asi 2000 studentů každý semestr z několika fakult MU (LF, FF, FSS, EFS, FI, PdF, PF). Používá se jako prerekvizita pro zápis do předmětů akademické angličtiny a jako spolehlivý nástroj pro vytvoření homogenních seminárních skupin v předmětech vyučovaných online. Jeho další rozvoj umožní využití i pro zahraniční studenty a pro další jazyky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info