Project information

Moderní trendy v problematice testování při výuce medicíny

Project Identification
MUNI/FR/0057/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Moderní metody hodnocení znalostí studentů patří v akademickém světě k velmi diskutovaným tématům. Standardizované testování umožňuje spravedlivě, prokazatelně a objektivně ohodnotit znalosti a dovednosti studentů. Primárním cílem projektu je formou edukačních seminářů posílit pedagogické kompetence akademických pracovníků v oblasti konstrukce a následné analýzy testové agendy napříč vybranými pracovišti na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info