Project information

Pokročilé metody analýzy dat v neurovědách jako nový předmět na LF MU (Pokročilá analýza v neurovědách)

Project Identification
MUNI/FR/0260/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Vzrůstající objem a komplexita dat v neurovědním výzkumu vyžaduje od doktorských studentů oboru Neurovědy ucelenou znalost základních, ale i pokročilých statistických metod. Cílem projektu je vytvoření nového předmětu „Pokročilé metody analýzy dat v neurovědách“, který studentům umožní pochopení a osvojení pokročilých vícerozměrných metod s ohledem na specifika analýzy rozsáhlých obrazových dat, což povede ke zvýšení kompetencí studentů pro odbornou vědeckou práci.