Project information
Automatizovaná analýza elektronmikroskopických snímků pro použití v biologii a medicíně (Analýza TEM snímků)

Project Identification
MUNI/M/1050/2013
Project Period
3/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Medicine
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Science

Centrum analýzy biomedicínského obrazu Fakulty informatiky má bohaté zkušenosti s automatizovanou analýzou biomedicínských obrazů včetně vývoje nových algoritmů. Ústav experimentální biologie Přírodovědecké fakulty a Ústav histologie a embryologie Lékařské fakulty potřebují ke svému výzkumu analyzovat obrazy z transmisní elektronové mikroskopie (TEM) v rozsahu, který není dostupnými postupy možný. Cílem projektu je vytvořit softwarové nástroje, které umožní tyto limity překonat a posunout možnosti analýzy TEM obrazů dále. Funkčnost a použitelnost nově vyvinutých softwarových nástrojů bude ověřena a demonstrována na dvou různých biologických aplikacích: (1) kategorizaci exosomů a mikrovezikul podle jednotlivých typů, s motivací najít souvislost mezi typem exosomů a mikrovezikulů u pacientů s nádorovým nebo degenerativním onemocněním (2) sledování změn morfologie endoplazmatického retikula, jehož hodnocení by mělo mít prediktivní charakter pro fyziologickou kondici rozdílných buněčných populací. Výsledkem projektu budou nejen softwarové nástroje a nové algoritmy pro analýzu TEM obrazů, ale očekáváme i důležité biologické závěry, které bude možné díky novým informatickým postupům učinit.

Publications

Total number of publications: 9


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info