Project information

Project information
CELSPAC: Central European Longitudinal Study of Pregnacy and Childhood (CELSPAC)

Project Identification
MUNI/M/1075/2013
Project Period
3/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Social Studies
Other MU Faculty/Unit
Institute of Biostatistics and Analyses

Projekt zakládá mezioborovou spolupráci mezi Přírodovědeckou fakultou, Fakultou sociálních studií a Institutem biostatistiky a analýz MU při vytěžování dat pořízených během dvou dekád realizace projektu ELSPAC, dlouhodobé mezinárodní studie organizované Světovou zdravotnickou organizací, které je Masarykova univerzita účastníkem. Rozsáhlá data o rodinných, zdravotních, psychologických, environmentálních, sociálních, vzdělávacích, ekonomických a jiných aspektech vývoje a dospívání první polistopadové generace v Jihomoravském kraji představují obrovský výzkumný potenciál, k jehož vytěžení má předkládaný projekt napomoci. Výstupem projektu bude unikátní interaktivní databáze, která umožní realizaci širokého spektra multidisciplinárních projektů, ale také mezinárodních komparativních studií (projekt ELSPAC probíhá paralelně v několika evropských zemích). Projekt tím přispěje nejen ke zvýšení publikační aktivity zúčastněných pracovišť, ale také ke zvýšení atraktivity MU jako partnera v mezinárodních projektech.

Publications

Total number of publications: 23


Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info